2022-04-13 14:37:49

Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów

Uprzejmie zapraszamy Rodziców i Opiekunów uczestników WTZ Fundacji AC na spotkanie grupy samopomocowej dnia 5 maja 2022 o godzinie 13.30. Spotkanie odbędzie się w sali technicznej.

„Grupa Wsparcia Rodziców i Opiekunów Dorosłych Dzieci z Niepełnosprawnością” zostaje powołana, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Niepełnosprawność jest sprawą rodzinną. Cykliczność spotkań zostanie uzgodniona na pierwszym spotkaniu. Spotkanie poprowadzi pani psycholog.

Powrót do strony głównej