O nas

Nasz Warsztat jest najstarszym działającym w regionie północno–wschodnim. Posiadamy bogate doświadczenie w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są bezpłatną placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Obecnie w terapii bierze udział 25 osób.

Naszym zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, która umożliwia zdobycie odpowiednich umiejętności potrzebnych do samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie.
Dla każdego uczestnika opracowujemy indywidualny program terapii i rehabilitacji.

Uczestnicy WTZ biorą udział w konkursach plastycznych, muzycznych, w turniejach sportowych. Współpracujemy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi. Organizujemy wystawy, kiermasze pikniki, wycieczki i wyjścia poza WTZ (m.in. kino, teatr, galerie).

Przy WTZ działa zespół muzyczny „Crazy Gitars”.

Nasze osiągnięcia w terapii:
Usamodzielnienie się podopiecznych:
Samodzielny dojazd do WTZ, samodzielne poruszanie się po mieście, przyrządzanie posiłków, samodzielne dokonywanie zakupów, dbanie o higienę osobistą, podniesienie sprawności fizycznej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wschodzący Białystok

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Miasta Białystok.

Powrót do strony głównej