2022-08-16 10:25:51

Ankieta PFRON

             Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunów do wypełnienia krótkiej ankiety PFRON. Jej celem jest rozpoznanie jakiego rodzaju technologii wspomagających najbardziej Państwo potrzebują oraz czy są Państwo zainteresowani ich wypożyczeniem.

Ankieta jest aktywna do 19 sierpnia 2022 r . Link do ankiety: https://bit.ly/3Qhinhj

            Zapraszamy również do zapoznania się z nową wersją Informatora dla osób z niepełnosprawnością, którą opracował Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W informatorze opisane są między innymi:

  • zasady przyznawania rent,
  • przebieg orzeczenia lekarskiego,
  • warunki rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS.

            Przedstawiono także zasady składania wniosków bez wychodzenia z domu – przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW).

            Z informatora można się również dowiedzieć czym są Centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) działające przy oddziałach PFRON, jakie świadczą usługi i kto może z nich skorzystać.

            Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją informatora dla osób niepełnosprawnością 2022 pod linkiem: https://www.zus.pl/documents/10182/167496/Informator+dla+os%C3%B3b+z+niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%C4%85.pdf/725e5516-78fe-47ea-8123-0347406082a8?t=1655707741425

Powrót do strony głównej