Warunki uczestnictwa

  1. Uczestnikiem Warsztatów może być osoba spełniająca następujące warunki:

a) ma ukończone 18 lat,

b) ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w zakresie upośledzenia umysłowego lub innego i posiada wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wydanym przez właściwy organ,

c) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku zatwierdził wpisanie danej osoby na listę osób oczekujących w Warsztatach.

2. Kandydat na Uczestnika starając się o przyjęcie do Warsztatów przedkłada:

a) podanie o przyjęcie w poczet Uczestników,

b) aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ, ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej,

c) informację o stanie zdrowia sporządzoną przez lekarza pierwszego kontaktu.

Informacja o stanie zdrowia

3. Kandydat jest zobowiązany do udzielenia personelowi Warsztatów wszelkich informacji niezbędnych do opracowania rzetelnej oceny stanu kandydata oraz wypełnienia karty kwalifikacyjnej.

Nowa karta kwalifikacyjna

4. Kandydat zobowiązany jest także do wzięcia udziału we wstępnych zajęciach prowadzonych przez Warsztaty, w celu zapoznania się z Uczestnikami, kadrą oraz specyfiką zajęć oraz do rozmowy z psychologiem zatrudnionym w Warsztatach.

5. Po przyjęciu kandydata w poczet Uczestników Rada Programowa Warsztatów podejmuje decyzję do której z grup terapeutycznych będzie należał.

6. Jednostka prowadząca przyjmuje zgłoszenie osób do uczestnictwa w Warsztatach oraz prowadzi listę osób, których uczestnictwo zatwierdził Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, a które nie zostały przyjęte w poczet Uczestników oraz listę byłych Uczestników, którzy opuścili Warsztaty w związku z podjęciem zatrudnienia.

Podanie z prośbą o przyjęcie do Warsztatów Terapii Zajęciowej (Podanie-do-WTZ-Bialystok);

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości związane z uczestnictwem w terapii prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 793 862 675 lub poprzez e-mail: wtzac@interia.pl

Istnieje możliwość odwiedzenia naszej placówki i wcześniejszego zapoznania się z funkcjonowaniem WTZ.
Serdecznie zapraszamy!

Regulamin WTZ

Powrót do strony głównej