Warunki uczestnictwa

Kandydat na uczestnika starając się o przyjęcie do placówki przedkłada:

  1. podanie z prośbą o przyjęcie do Warsztatów Terapii Zajęciowej (Podanie-do-WTZ-Bialystok);
  2. aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej;
  3. posiadaną opinię psychologiczną i dokumentację medyczną;
  4. ostatnie świadectwo szkolne.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Jeżeli macie Państwo pytania lub wątpliwości związane z uczestnictwem w terapii prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 85 811 01 59 lub poprzez e-mail: wtzac@interia.pl

Istnieje możliwość odwiedzenia naszej placówki i wcześniejszego zapoznania się z funkcjonowaniem WTZ.
Serdecznie zapraszamy!

Powrót do strony głównej