Pracownia przygotowania zawodowego

Działania pracowni mają na celu przygotowanie uczestników do dojrzałego i świadomego funkcjonowania w sferze zawodowej na otwartym rynku pracy. Celem terapii jest samodzielne oraz aktywne funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym. Uczestnicy pracowni korzystają z ofert praktyk zawodowych oraz kursów doskonalących, a  w ten sposób zdobywają nowe doświadczenia i wypracowują prawidłowe nawyki, jakie musi posiadać każdy potencjalny pracownik. Wszystkie prace wykonywane są pod stałą kontrolą instruktora terapii zajęciowej / trenera pracy.

Powrót do strony głównej