Terapia psychologiczna

W ramach terapii psychologicznej prowadzone są zajęcia:

1. Grupowe
– grupa wsparcia
– rozwiązywanie konfliktów w grupie
– psychoedukacja

2. Indywidualne:
– praca nad aktualnymi problemami
– interwencja kryzysowa
– praca nad polepszeniem funkcjonowania społecznego

3. Współpraca z rodzicami

Powrót do strony głównej