Zajęcia rehabilitacyjne

W tej pracowni staramy się utrzymywać w jak najlepszej kondycji swoje zdrowie  i sprawność fizyczną, w myśl zasady:  „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Wykorzystujemy do tego sprzęt znajdujący się w pracowni, korzystamy również z innych obiektów sportowych, np. kortów tenisowych, boiska, kręgielni. Regularnie wychodzimy na pływalnię. Zajęcia staramy się dostosowywać do możliwości psycho – fizycznych podopiecznych oraz bierzemy pod uwagę ich zainteresowania. W ramach terapii prowadzone są warsztaty poświęcone zdrowiu, higienie oraz elementy pierwszej pomocy. Uczestnicy szczególnie upodobali sobie zajęcia połączone z muzyką. Powstała grupa wokalna „Crazy gitars”, która prezentuje swoją twórczość podczas nadarzających się okazji i imprez. W ten sposób odkryte zostały talenty muzyczne, ale przede wszystkim wzmocniliśmy postawę społeczną, przełamaliśmy lęki i wycofanie podopiecznych. Staramy się pracować w miłej atmosferze. Stwarzamy możliwości i dajemy szansę uczestnikom na realizację celów, marzeń i umiejętności.

Powrót do strony głównej