2022-12-19 14:10:00

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)

W Białymstoku powstało Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON), które świadczy kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące.

Główny zakres działania Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością to udzielanie informacji o:

 • programach realizowanych przez PFRON,
 • projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemach orzecznictwa zarówno dla celów rentowych i pozarentowych,
 • możliwościach uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego,
 • zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny, w sprzęt rehabilitacyjny oraz w środki pomocnicze,
 • sprawach dotyczących sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych i organizatorów tych turnusów,
 • likwidacji barier funkcjonalnych-architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się,
 • możliwym wsparciu działalności gospodarczej podejmowanej lub prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnością,
 • rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
 • ulgach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących przepisów,
 • ustawowym wsparciu pracodawców osób z niepełnosprawnością,
 • instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Podejmowanie działań związanych z pomocą osobie z niepełnosprawnością, poprzez kontakt z właściwą instytucją według kompetencji, w tym:

 • wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów,
 • pomoc w umówieniu wizyty we właściwej jednostce czy instytucji,
 • weryfikacja sposobu załatwienia sprawy na rzecz danej osoby,

Kierowanie do specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.

Współudział w tworzeniu i realizacji planu aktywizacyjnego, prowadzonego przez specjalistę ds. zarządzania rehabilitacją.

Kierowanie do Ośrodka Wsparcia i Testów.

  Więcej informacji pod numerem telefonu 85 733 87 16, ul. Fabryczna 2 w Białymstoku.

Powrót do strony głównej