2020-04-15 16:36:52

Informacje nt. wsparcia finansowego z PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku realizuje program Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowany ze środków PFRON – w ramach którego uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utracili, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w wtz mogą otrzymać pomoc finansową w wysokości 500 zł miesięcznie (maksymalnie na trzy miesiące) –  Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wnioski o wsparcie (Moduł III – choroby zakaźne) przyjmowane są w trybie ciągłym do 4 września 2020 r. poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku osób ubezwłasnowolnionych wniosek powinien złożyć opiekun prawny. W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (drogą pocztową lub poprzez włożenie do skrzynki w siedzibie Ośrodka przy ul. Klepackiej 18).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej MOPR (www.mopr.bialystok.pl w zakładce „Zadania PFRON – Moduł III choroby zakaźne”) lub na stronie PFRON (www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”).

Telefony kontaktowe do MOPR w razie pytań o wniosek: 85 743 54 37 lub 85 654 48 77

Wniosek można pobrać przez link: https://pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/zywiol_sytuacje_kryzysowe/02-04-2020_kierunki/U-029zz3_2020.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download

Powrót do strony głównej