2014-08-31 22:46:03

Piknik Osiedlowy

Dnia 31.08.2014 odbył się Piknik Osiedlowy, w którym wzięliśmy czynny udział przygotowując dzieciom w ramach integracji  loterię fantową,  zajęcia manualne pt: „ Pomponowe zwierzaki” oraz gry i zabawy sportowe.

Organizatorzy Pikniku:

Fundacja AC Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie My dla Innych, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa.

 

Powrót do strony głównej