2018-02-20 11:36:42

Podsumowanie projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zorganizowało seminarium, w którym wzięliśmy udział. Podsumowanie projektu „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych” pozwoliło na przybliżenie problematyki zatrudnienia i odkrycie realnych problemów i potrzeb. Zaproszeni goście poruszyli wiele zagadnień i podzielili się swoją wiedzą oraz refleksjami na temat wpływu zatrudnienia wspomaganego na aktywizację zawodową, zaprezentowane zostały innowacyjne rozwiązania. Wszystko zostało poparte wystąpieniem uczestników, którzy bardzo szczerze przedstawili swój punkt widzenia, swoje lęki przed podjęciem pracy oraz radość i pozytywne zmiany jaki zaszły w ich życiu gdy zostali już pracownikami.

Powrót do strony głównej