2020-10-29 08:36:14

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

FE_POWER_poziom_pl

Fundacja AC bierze udział w projekcie „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.  Przeznaczony jest on na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla Warsztatu Terapii Zajęciowej. PFRON powierza na ten cel grant w wysokości 3360,00zł.

FE_POWER_poziom_pl

Powrót do strony głównej