2023-08-08 14:10:05

Powrót po wakacjach 2023 roku

Warsztat terapii wraca do pracy po przerwie wakacyjnej (lipiec). Uczestnicy warsztatu są bardzo zadowoleni, że mogą znów spotykać się ze swoimi terapeutami i kolegami.

Zajęcia w Warsztacie Terapii Zajęciowej są różnorodne i dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników, którzy uczą się tu różnych umiejętności, takich jak rękodzieło, gotowanie, obsługa komputera czy postawy prozawodowej. Warsztat jest dla nich miejscem, gdzie mogą się rozwijać, integrować i wspierać nawzajem. Terapeuci są pełni entuzjazmu i pomysłów na nowe zajęcia i projekty. Warsztat terapii jest dla nich nie tylko pracą, ale też pasją i misją. Wszyscy czują się jak jedna wielka rodzina i cieszą się, że mogą znów być razem. Dlatego uczestnicy z chęcią wracają na Warsztat i sporo osób ma tu wzorową frekwencję.

Zajęcia mają również na celu rozwijanie umiejętności życia codziennego, zaradności osobistej oraz aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnością. Wszelkie prace odbywają się zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji każdego uczestnika, który jest okresowo oceniany przez radę programową. Zwykle trwają one od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku. Istnieją również opcje opieki poza tym czasem, ale to rozważa się indywidualnie i w formie pobytu w mieszkaniach wytchnieniowych, opieki asystenta i innych.

Poza zajęciami na warsztacie, uczestnicy mają też czas na odpoczynek i rozrywkę. Niektórzy z nich chodzą na spacery lub uprawiają sport. Inni czytają książki, słuchają muzyki lub oglądają filmy. Jeszcze inni spotykają się ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi lub partnerami. Każdy z nich ma swoje zainteresowania i hobby, które sprawiają mu radość i satysfakcję. Uczestnicy warsztatu są aktywni i ciekawi świata. Nie poddają się trudnościom i walczą o swoje marzenia.

Powrót do strony głównej