2014-01-23 09:50:19

Zajęcia w ELEOS

W dniu 23.01.2014 wraz z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko – Gdańskiej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 47, rozpoczęliśmy wspólne działania mające na celu wykonanie pomocy edukacyjnych dzieciom. Wycięte drewniane elementy poddawane są obróbce w postaci: szlifowania, lakierowania i sklejania. Następnie pakowane są w papierowe torby przygotowane przez podopiecznych, w takiej postaci trafiają do małego odbiorcy. Wspólnie wykonana praca pozwala na dzieleniu się tym co najlepsze – gotowości bycia z drugim człowiekiem bez względu na ograniczenia i trudności. Chwile spędzone razem na konstruktywnej, ciekawej pracy wzmacniają wiarę w siebie oraz podkreślają wielkość człowieka, czym dzieli się z drugim. Taka forma zajęć przynosi ulgę i stanowi skarb,  w którym każdy z uczestników może znaleźć cenną dla siebie część.

Równolegle w Ośrodku ELEOS odbywa się praktyka zawodowa jednego z naszych uczestników w ramach pracowni przygotowania zawodowego na stanowisku – pomoc w pracach biurowych. Zajęcia potrwają do kwietnia 2014r.

Powrót do strony głównej